آموزش ترکی استانبولی کاربردی به زبان ساده

بی مقدمه سراغ اصل موضوع یعنی آموزش می رویم در این سایت تمام تلاش ما بر این است که شما به زبان ساده زبان ترکی استانبولی یادبگیرید.آموزش ها براساس کتاب هیتیت Hittit می باشد.شما در طی ۲۰ جلسه آموزش کاملا به مکالمه و جمله سازی مسلط می گردید.پس کافیست که آموزش های ما را گام به گام دنبال کنید و تمرین کنید.