نوشته‌ها

مرخصي كاري در كشور تركيه

مرخصی کاری در کشور ترکیه

در كشور تركيه شما دارای مرخصی های مختلف در زندگی کاری خود هستید و به مانند هر کارمند دیگری مرخصی سالانه شما هم توسط قانون تامین و محافظت شده است و از زمانی که یک سال را در یک محل کار تکمیل کنید، حق مرخصی سالیانه خواهید داشت. این دوره، همچنین دوره آزمایشی شما را هم شامل خواهد شد. همچنین، میزان مرخصی سالیانه شما بسته به طول مدت زمان کار شما در محل کارتان تغییر خواهد کرد.

اگر شما در همان محل کار :

بین ۱ تا ۵ سال است که کار می کنید، باید حداقل ۱۴ روز، بین ۵ تا ۱۵ سال کار کرده اید حداقل ۲۰ روز، بیش از ۱۵ سال کار کرده باشید، حداقل ۲۶ روز مرخصی سالیانه خواهید داشت.

اگر کار خود را بدون استفاده از حق مرخصی سالیانه خود ترک کنید، کارفرما بایستی مبلغ مربوط به مدت زمان اشتغال شما را پرداخت نماید.

حداقل ۱۵ دقیقه برای ۴ ساعت کار یا زمان کمتر،نیم ساعت برای بیش از ۴ ساعت و حداکثر ۷٫۵ ساعت و برای بیش از ۷٫۵ ساعت کار، به طول ۱ ساعت بایستی مدت استراحت داشته باشید.

قوانین همچنين ، برای کارمندان و کارگران در موارد خاصی مرخصی های موجه در نظر گرفته است. در صورتی که ازدواج کنید، در صورت تولد فرزندان و یا فوت پدر یا مادر، همسر، برادر یا خواهر و یا فرزندتان ،۳ روز، در صورت زایمان همسرتان ۵ روز حق استفاده از مرخصی موجه را خواهید داشت.

منبع: https://www.csgb.gov.tr/En