بهترین دانشگاههای ترکیه ۲۰۱۸

بهترین دانشگاههای ترکیه ۲۰۱۸

رنکینگ دانشگاه های ترکیه ۲۰۱۸

 

TÜRKIYE
SIRALAMASI
DÜNYA
SIRALAMASI
ÜNIVERSITE ADI KATEGORI
۱ ۵۳۲ Orta Dogu Teknik Üniversitesi B++
۲ ۵۴۰ İstanbul Üniversitesi B++
۳ ۵۴۳ Hacettepe Üniversitesi B++
۴ ۵۵۹ İstanbul Teknik Üniversitesi B++
۵ ۶۵۲ Ankara Üniversitesi B++
۶ ۶۵۳ Ege Üniversitesi B++
۷ ۶۶۹ Gazi Üniversitesi B++
۸ ۶۹۹ Boğazici Üniversitesi B++
۹ ۸۴۰ İhsan Dogramaci Bilkent Üniversitesi B++
۱۰ ۸۷۸ Erciyes Üniversitesi B++
۱۱ ۹۲۱ Dokuz Eylul Üniversitesi B++
۱۲ ۹۲۳ Yıldiz Teknik Üniversitesi B++
۱۳ ۹۴۳ Marmara Üniversitesi B++
۱۴ ۹۴۷ Atatürk Üniversitesi B++
۱۵ ۹۸۰ Selcuk Üniversitesi B++
۱۶ ۱۰۴۴ Koç Üniversitesi B+
۱۷ ۱۰۶۹ Çukurova Üniversitesi B+
۱۸ ۱۰۷۵ FIrat Üniversitesi B+
۱۹ ۱۱۳۵ Karadeniz Teknik Üniversitesi B+
۲۰ ۱۱۶۹ Akdeniz Üniversitesi B+
۲۱ ۱۲۲۰ Suleyman Demirel Üniversitesi B+
۲۲ ۱۲۳۰ Anadolu Üniversitesi B+
۲۳ ۱۲۴۷ Sabanci Üniversitesi B+
۲۴ ۱۲۴۸ Uludag Üniversitesi B+
۲۵ ۱۳۳۲ Gaziantep Üniversitesi B+
۲۶ ۱۳۵۴ Ondokuz Mayis Üniversitesi B+
۲۷ ۱۳۵۸ Kocaeli Üniversitesi B+
۲۸ ۱۳۶۷ Gebze Teknik Üniversitesi B+
۲۹ ۱۴۰۷ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi B+
۳۰ ۱۴۳۲ Sakarya Üniversitesi B+
۳۱ ۱۴۳۸ Celal Bayar Üniversitesi B+
۳۲ ۱۴۴۲ Pamukkale Üniversitesi B+
۳۳ ۱۴۸۵ Mersin Üniversitesi B+
۳۴ ۱۵۰۴ Cumhuriyet Üniversitesi B
۳۵ ۱۵۲۰ Gaziosmanpasa Üniversitesi B
۳۶ ۱۵۴۲ İzmir Yuksek Teknoloji Enstitusu B
۳۷ ۱۵۴۷ Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi B
۳۸ ۱۵۶۴ Dicle Üniversitesi B
۳۹ ۱۵۷۳ Yuzuncu Yıl Üniversitesi B
۴۰ ۱۵۹۲ Dumlupinar Üniversitesi B
۴۱ ۱۶۲۱ İnÖnü Üniversitesi B
۴۲ ۱۶۶۹ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi B
۴۳ ۱۶۸۶ Kahramanmaras SÜtçü İmam Üniversitesi B
۴۴ ۱۷۰۰ Bezmialem Üniversitesi B
۴۵ ۱۷۰۱ Ozyegin Üniversitesi B
۴۶ ۱۷۲۶ Abant Izzet Baysal Üniversitesi B
۴۷ ۱۷۲۷ Adiyaman Üniversitesi B
۴۸ ۱۷۳۷ Erzincan Üniversitesi B
۴۹ ۱۷۴۳ Başkent Üniversitesi B
۵۰ ۱۷۵۴ Mugla Sitki Kocman Üniversitesi B
۵۱ ۱۷۶۶ Adnan Menderes Üniversitesi B
۵۲ ۱۷۶۷ Kafkas Üniversitesi B
۵۳ ۱۷۸۰ Cankaya Üniversitesi B
۵۴ ۱۷۸۷ Atilim Üniversitesi B
۵۵ ۱۸۱۸ Yeditepe Üniversitesi B
۵۶ ۱۸۲۵ Mustafa Kemal Üniversitesi B
۵۷ ۱۸۵۱ Doğu Akdeniz Üniversitesi B
۵۸ ۱۸۶۵ Afyon Kocatepe Üniversitesi B
۵۹ ۱۸۷۰ Duzce Üniversitesi B
۶۰ ۱۸۷۳ Necmettin Erbakan Üniversitesi B
۶۱ ۱۸۹۲ Bulent Ecevit Üniversitesi B
۶۲ ۱۸۹۹ Bahcesehir Üniversitesi B
۶۳ ۱۹۰۸ Balikesir Üniversitesi B
۶۴ ۱۹۳۱ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi B
۶۵ ۱۹۵۷ İzmir Katip Celebi Üniversitesi B
۶۶ ۱۹۷۱ Kirikkale Üniversitesi B
۶۷ ۱۹۷۵ Yıldırım Beyazit Üniversitesi B
۶۸ ۱۹۹۲ Ömer Halis Demir Üniversitesi B
۶۹ ۲۰۰۱ Trakya Üniversitesi B
۷۰ ۲۰۲۱ Harran Üniversitesi B
۷۱ ۲۰۸۲ İstanbul Medeniyet Üniversitesi B
۷۲ ۲۰۹۰ Aksaray Üniversitesi B
۷۳ ۲۰۹۲ Namik Kemal Üniversitesi B
۷۴ ۲۱۰۸ Acibadem Üniversitesi B
۷۵ ۲۱۲۰ Sinop Üniversitesi B
۷۶ ۲۲۳۸ Bozok Üniversitesi B
۷۷ ۲۳۲۵ Karabuk Üniversitesi B-
۷۸ ۲۳۴۲ Hitit Üniversitesi B-
۷۹ ۲۳۴۶ Nevsehir Haci Bektas Üniversitesi B-
۸۰ ۲۳۵۰ Giresun Üniversitesi B-
۸۱ ۲۳۷۱ Ahi Evran Üniversitesi B-
۸۲ ۲۴۳۸ İstanbul Bilgi Üniversitesi B-
۸۳ ۲۴۴۲ Çankiri Karatekin Üniversitesi B-
۸۴ ۲۴۷۱ Bartin Üniversitesi B-
۸۵ ۲۴۷۸ Gumushane Üniversitesi B-
۸۶ ۲۴۸۸ İzmir Ekonomi Universitesi B-
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *